مدل محصول ۲۰۳G
جنس محصول شیشه
استاندارد ISO9001-2008-CE
تعداد شعله ۲
توان حرارتی شعله ها ۱KW,1/75KW,3KW,4KW
توضیحات تست نشت جریان الکتریسیته /تست نشت گاز عمومی