مدل محصول : ۴۰۳G
جنس محصول : شیشه
استاندارد : ISO9001-2008-CE
تعداد شعله : ۴
توان حرارتی شعله ها : ۱KW,1/75KW,3KW,4KW
توضیحات : تست نشت جریان الکتریسیته /تست نشت گاز عمومی