مدل محصول ۵۳۰S
جنس محصول استیل
استاندارد ISO9001-2008-CE
تعداد شعله ۵
توان حرارتی شعله ها ۱KW,1/75KW,3KW,4KW