ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۱۶۰X510X160 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۱۵X332X150 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۱۷۰X520X170 mm min