ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۰۰۰X520X165 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۴۳X345X155 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۰X164X130 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۰۱۰X530X175 mm min