ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۲۰۰X500X170 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۲۰X344X160 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۲۱۰X510X180 mm min
چپ و راست