ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۱۶۰x520x215
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۲۰x360x185
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ &۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm min
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۱۷۰x530x225 mm
چپ و راست