ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۹۶۰X520X190 mm
بعاد لگن به میلیمتر ا: ۴۱۲X412X165 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰- ۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۹۷۰X530X200 mm min
چپ و راست