ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۹۶۰X520X190 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۱۲X412X165 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۹۷۰X530X200 mm min