ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۹۸۰X500X165 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۸۵X385X155 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۹۹۰X510X175 mm min
چپ و راست