ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۴۰۰X600X195 mm
بعاد لگن به میلیمتر ا: ۴۲۰X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۰X164X130 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۴۱۰X610X205 mm min
چپ و راست