مدل محصول cg2bu
جنس ۸۵% سنگ طبیعی گرانیت
تعداد لگن ۲
سینی ندارد
نوع نصب زیر
توضیحات