نام زیرشاخه : شیر روشویی
کد محصول : ۳۴۵۱
جنس مواد : برنج
وزن : ۱۴۳۰
ابعاد (سانتیمتر) : ۲۷*۳۱*۴۹