نام زیرشاخه : فلاشتانکها
کد محصول : ۲۵۱۶
تعداد در کارتن : ۱
مشخصات : مرحله اول تخلیه آب ۳ لیتر ، مرحله دوم تخلیه آب ۶ لیتر ، عرض فلاشتانک ۸۰ میلیمتر ، طول فلاشتانک ۴۲۰ میلیمتر ، ارتفاع فلاشتانک ۴۸۰ میلیمتر ، داخل بسته بندی تعداد ۳ عدد لوله قطر ۵۶ میل به طول هر عدد ۳۳ سانت ، یک عدد لوله قطر ۴۵ میل به طول ۳۰ سانت موجود می باشد