مدل محصول : ۵۱۳S
جنس محصول : استیل
استاندارد : ISO9001-2008-CE
تعداد شعله : ۵
توان حرارتی شعله ها : ۱KW,1/75KW,3KW,4KW
توضیحات : تست نشت جریان الکتریسیته /تست نشت گاز عمومی