مدل محصول ۵۲۶G
جنس محصول شیشه
استاندارد ISO9001-2008-CE
تعداد شعله ۵
توان حرارتی شعله ها ۱KW,1/75KW,3KW,4KW
توضیحات تست نشت جریان الکتریسیته- تست نشت گاز عمومی