نام زیرشاخه : توالت فرنگی
کد محصول : ۳۲۸۴
جنس مواد : چینی
مشخصات : توالت فرنگی یک تکه با درب ارام بند و مکانیزم دو زمانه و اکس ۲۰سانتیمتر