جنس: استیل ضد زنگ صیقلی ۳۰۴ وآب دیده-پنل شیشه ای
ابعاد سینک: (طول ۱۲۳۰ x عرض ۵۳۰ x ارتفاع ۱۸۰ میلیمتر )
ابعاد لگن بزرگ: (طول ۴۵۰ x عرض ۳۷۲ x ارتفاع ۱۸۰ میلیمتر )
ابعاد لگن کوچک: (طول ۳۵۵ x عرض ۳۳۲ x ارتفاع ۱۸۰ میلیمتر )
نکات نصب: حداقل عرض کابینت جهت نصب سینک ۶۰۰ میلیمتر می باشد.
متعلقات: سیفون، آبچکان، بست نگهدارنده، تـخته برش و جامایع استیل
ویژگی خاص: نظافت آسان، نصب آسان و شیشه سکوریت
توجه: از ریختن هر نوع مواد حاوی کلراید و اسیدهای مخصوص لوله بازکنی به داخل سینک
خودداری کرده و در صورت تـماس با سطح سینک آن را شستشو دهید.