ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۳۲۵X500X170 mm
ابعاد لگن به میلیمتر ا: ۴۲۰X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۰X164X130 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۸٫۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نصب: ۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۳۳۵X510X180 mm min
چپ و راست