ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۸۰۰X500X175 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۱۲X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۰X164X130 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۸۱X510X185 mm min
چپ و راست