ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۹۵۶X510X175 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۸۵X385X165 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۲X202X120 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۹۶۶X520X175 mm min
چپ و راست