ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۶۰۵X505X170 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۸۵X385X160 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۶۱۵X515X180 mm min