ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۲۰۰X520X160 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۲۴X348X150 mm
ظرفیت : liter 38
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۷ mm
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۲۱۰X530X170 mm min
چپ و راست