ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۶۰۰X500X167 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۴۰X370X131 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۶,۰٫۷,۰٫۸ mm
ابعاد محل نسب :‎‎۵۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۶۱۰X510 mm min