ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۵۳۰X430X147 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۳۷۰X340X137 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۷,۰٫۸ mm
ابعاد محل نسب :‎‎۵۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۵۳۵X435 mm min