نام زیرشاخه : شیر روشویی
کد محصول : ۷۱۲۸
جنس مواد : برنج
مشخصات : تک پایه