نام زیرشاخه : شیر ظرفشویی
کد محصول : ۳۶۴۷
وزن : ۱۸۲۳ gr
تعداد در کارتن : ۸
مشخصات : کد با دسته موجی : ۳۶۴۸

کد با دسته اردکی : ۳۶۴۹