ام زیرشاخه : شیر ظرفشویی
کد محصول : ۳۴۵۲
جنس مواد : برنج
وزن : ۱۶۰۵