ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۱۷۰X520X195 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۱۲X351X175 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۵۱X332X165 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۱۸۰X530X205 mm min
چپ و راست