ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۹۶۵X510X175 mm
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۱۲X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک: ۳۰۰X164X130 mm
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ & ۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر:۹۷۵X520X185 mm min
چپ و راست