ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۰۰۰x520x198
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۵۰x372x186
ابعاد لگن کوچک: ۳۵۵x332x168
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۰۱۰x530x215 mm min